Первый Президент Республики Казахстан - Назарбаев Нурсултан Абишевич
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
Этические правила
27-01-2020 15:04

Этикалық қағида — ұжымдағы белгіленген нормалар кешені, оны барлық қызметкерлер ұстануға тиіс.

· Емделушіні өз құқықтары туралы ақпараттандыру;

· Емделушіге өз денсаулығының жағдайы туралы ақпараттандыру;

· Емделушіге адамгершілікті қарым-қатынас;

· Емделушінің адамгершілік қасиеттерін құрметтеу;

· Емделушіге моральдық және нақты зиян келтірмеу(нұқсан келтірмеу);

· Емделушінің медициналық араласуға немесе одан бас тартудағы құқығын құрметтеуге

· Емделушінің сапалы және уақытылы медициналық көмекке деген құқығын құрметтеу;

· Күні санаулы науқасқа ұқыптылық қарым-қатынасты таныту(дистрибутивтік әділдік);

· кәсіби құпияны сақтауға;

· өз кәсіби құзыреттілігін жоғары деңгейде ұстануға;

· өз кәсібіне құрметпен ұстануға;

· өз әріптестеріне құрметпен қарауға